Thế giới công nghệ Minh Châu

Đầu thu kỹ thuật số

Đầu thu số mặt đất DVB-T2, Minh Châu là nhà phân phối độc quyền đầu thu số mặt đấy DVB-T2 Ngọc Việt Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Không có dữ liệu