Thế giới công nghệ Minh Châu

Liên hệ

THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ MINH CHÂU (Thành viên của EVATECH )

Địa chỉ: Tầng 12A  Tòa Nhà 18 Tam Trinh, Đống Đa, TP. Hà Nội

Kho Hàng TH: Khu 5 TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

Điện thoại: 024.6686.6656, Hotline: 0904.263.268